istraživanje, prerada i proizvodnja mineralnih sirovina

Stranica je u fazi rekonstrukcije, ostali kontakt podaci su:

 

e-mail: info@terakop.ba, moamer@terakop.ba

 

tel/fax: +387(0)35 224 505, 314 470, 314 471

TERAKOP d.o.o.
separacija kamenih agregata
Gračanica bb, 75270 Živinice, BiH